Assemblea General Ordinària 2020/21

El passat 27 de gener es va dur a terme l’Assemblea general ordinària de l’AFA de l’Institut Pedralbes. En aquesta ocasió, atesa la situació sanitària, es va realitzar de manera virtual. Un total de 44 persones es van connectar mitjançant la plataforma Jitsi Meet.

Els temes que es van tractar van ser els següents:

1. Aprovació acta de l’anterior Assemblea

Es va aprovar l’acta de la primera Assemblea General Ordinària del 17 d’octubre de 2019, en què es va constituir la Junta de l’AFA de l’Institut Pedralbes. La segona Assemblea General, convocada el 25 de març de 2020 per a l’aprovació dels pressupostos, va ser ajornada per l’inici de la pandèmia.

2. Memòria i estat de comptes del curs 2019-2020

Es va presentar i explicar la memòria i estat de comptes actual del curs 2019-2020, realitzat per la gestoria. La Junta té fons propis que provenen de les liquidacions realitzades per les dues AFA anteriors a la fusió (AFA Ausiàs March i AFA Joan Boscà). En l’exercici de l’anterior període bona part de les despeses no es van poder executar ja que diverses de les activitats previstes varen quedar afectades per la situació de la COVID.

Es va aprovar la memòria i estat de comptes del curs 2019-2020.

3. Projecte i pressupost del curs 2020-2021

Es va explicar el projecte de l’AFA, tant les actuacions dutes a terme fins al moment com les que es preveuen per a aquest curs. Entre les línies d’actuació destaquen:

  • Reunions amb l’equip directiu de l’Institut. Potenciant la comunicació entre els equips docents i les famílies; fent seguiment del projecte educatiu i seguiment del procés educatiu en confinament; donant suport al batxillerat internacional; contrastant el pla d’obertura de l’Institut amb la COVID; fent seguiment del servei d’Iddink; gestió extraescolars limitades a un format virtual; plantejant incidències detectades per les famílies; col·laborant en els problemes detectats (mobilitat transport públic), etc. L’acord és mantenir reunions mensuals, ja que la millora dels canals de comunicació del centre amb les famílies és un dels objectius primordials de l’AFA.
  • Gestió de serveis. Iddink (s’ha de tramitar la renovació i cal veure la línia de l’Institut quant al material, que anirà potenciant el llibre digital); guixetes escolars; i activitats extraescolars [aquest curs, atès que no es podien fer presencialment, s’han proposat 4 activitats de les quals 2 han pogut dur-se a terme (anglès i programació)].
  • Inversions. El curs passat es va finançar l’aula de robòtica que funciona com a activitat docent. Aquest curs hi ha diferents propostes pendents de decidir (bancs, taules i tendals per al pati, micros per al professorat per la pandèmia, etc).
  • Batxillerat Internacional. Des de l’AFA es fa seguiment i col·laboració amb el projecte.
  • Comunicació amb famílies. Amb l’objectiu de ser oberts i propers a les famílies, s’inicia un butlletí (sense periodicitat establerta) per facilitar la comunicació de l’AFA amb les famílies.
  • Participació al Consell Escolar.
  • Accés a l’Institut amb transport públic. Reivindicació de l’augment de la freqüència d’autobusos que van a l’Institut.
  • Col·laboració amb les activitats a l’Institut. Per exemple, Sant Jordi, festa solidària de 3r, orles i comiat de fi de cicle, etc.
  • Escola de famílies. Es proposaran virtualment en funció dels interessos de les famílies.

El servei de menjador i les activitats extraescolars esportives són gestionades directament per l’Institut.

Es va presentar el pressupost del curs 2020-2021, segons les necessitats i activitats de l’AFA presentades. Es va aprovar el projecte i el pressupost per aquest període.

4. Renovació de membres de la Junta Directiva de l’AFA

Segons els estatuts, la Junta té una vigència de dos anys i finalitzarà el seu mandat l’octubre de 2021. Es planteja incorporar membres a la Junta per impulsar noves iniciatives i facilitar el relleu de membres.

Inicialment, la Junta estava constituïda per 15 persones; actualment, 3 d’elles no en formen part. Es presenten a l’Assemblea dues persones com a vocals de la Junta, que són aprovades com a nous membres. Són la Marta Graell i la Marisol Guerrero. La llista actual de la Junta queda conformada de la manera següent:

NomCàrrec
Sheila Aguado ArquésVocal
Laura Ballester RicartVice-Presidenta
Mª Jesús Cid DíazVocal
Miquel Àngel Cordero MontalbánVocal
Anna Escobedo CaparrósVocal
Sònia Giménez BonoSecretària
Marta Graell GabrielVocal
Marisol Guerrero MuñozVocal
Imma Guillamón ChaléTresorera
Marc Moliner i RafaVocal
Mª Jesús Moreno GutiérrezVocal
David Pérez MartínPresident
Gian-Lluis Ribechini CreusVocal
Joan Roig TargaVocal

5. Constitució de les comissions d’activitats de l’AFA

Es va plantejar la possibilitat de fer col·laboracions puntuals amb la Junta, sense formar-ne part. Per tant, es proposa fer difusió al butlletí de les diferents comissions per apuntar-s’hi totes les persones que estiguin interessades.

6. Torn obert de preguntes

Es produeixen diverses intervencions de les persones assistents. Totes les observacions, queixes i/o consultes es traslladaran a la direcció.

S’informa que tant els alumnes de 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat com els docents rebran ordinadors proporcionats pel Departament d’Educació. De moment, per a 1r i 2n ESO només per a famílies en situació de vulnerabilitat.

Els comentaris estan tancats.

Gràcies a Wordpress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: