Assemblea general

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i està constituïda per tots els socis.

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada a l’any en període lectiu per aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern i els comptes anuals.

Per a més informació vegeu els estatuts.

Gràcies a Wordpress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: