Extraescolars

ESTEM TREBALLANT EN LES ACTIVITATS QUE S’OFERIRAN DURANT EL CURS 2020-2021.

Les activitats extraescolars que promou i organitza l’AFA de l’Institut Pedralbes, més enllà de l’horari lectiu, pretenen:

  • Generar una oferta educativa i de lleure de qualitat que arribi a tot l’alumnat del centre, sense distincions.
  • Proporcionar a l’alumnat unes oportunitats educatives diferents i complementàries.
  • Fomentar la pràctica d’activitats esportives i de lleure educatiu.
  • Vincular les activitats extraescolars al projecte educatiu del centre.
  • El destinatari de les activitats extraescolars és tot l’alumnat de l’Institut.

Aquestes activitats extraescolars s’ofereixen a tots els alumnes de l’institut (ESO, batxillerat i cicles).

El nombre mínim d’inscripcions per programar una activitat és de 8 alumnes.

Nota important: Un cop iniciat el curs, no s’admetran peticions de baixa o canvis d’activitat que no estiguin prou justificats. Cal fer-la sempre per escrit mitjançant un correu electrònic a l’AFA.

En qualsevol cas, la petició de baixa o canvi d’activitat només es podrà sol·licitar fins al dia 20 de cada mes perquè, si escau, tingui efectes a partir del primer dia del mes següent. Passat aquest dia s’efectuarà el càrrec i ja no serà possible la devolució de l’import.

En cas de devolució d’un rebut es cobrarà com a recàrrec l’import de la comissió que aplica a l’AFA la seva entitat bancària. L’impagament de les quotes implicarà la pèrdua del dret de participació en l’activitat.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: