Programació

MODALITAT: A distància (Presencial a l’Institut quan la situació ho permeti)

OBJECTIU:

  • Aprendre programació i pensament computacional.
  • Aplicar els coneixements adquirits en diferents disciplines com matemàtiques, anglès, programació, robòtica, electrònica, enginyeria i gestió de projectes, creant diferents tipus d’aplicacions, videojocs, etc.

CONTINGUT: El temari combina cursos troncals amb cursos de suport.

  • Cursos Introductoris: LOGO, KAREL. Es treballa la legibilitat del codi i la seva optimització, sintaxi, bucles i funcions etc.
  • Cursos de Suport: CÀLCUL BINARI (passar de binari a decimal, operacions amb números binaris) i LÒGICA BOOLEANA (estructures condiconals més complexes).
  • Primer curs de Programació: PYTHON (el principal llenguatge de programació actualmente. Es treballa les operacions matemàtiques, estructures iteratives i condicionals, així com cadenes, llistes i diccionaris).

MÈTODE:

  • Connexió en línia per a les classes (telemàtica) i treball individual durant la setmana a la plataforma de Codelearn on l’alumne/a podrà accedir al Pla d’estudis, amb assessorament del professorat.
  • Grups reduïts (6-8 alumnes/profesor)
  • Possibilitat de participació a la competició de la Karel Challenge.

HORARIDilluns16:00-17:00

CALENDARI: Curs 2020-2021; Mitjans d’octubre fins mitjans juny

PREU:

QUOTA49€/mes
BENEFICI SOCI/A AFALa inscripció a la competició de la Karel Challenge és gratuïta.

A continuació trobareu l’enllaç al formulari per complimentar la preinscripció: 

https://forms.gle/2Us2WpzP6x34fnnLA

Gràcies a Wordpress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: